مراحل ثبت سفارش و خرید از آکام آهن

نحوه ثبت درخواست خرید انواع آهن آلات ساختمانی به صورت تلفنی می باشد.​
درخواست  تلقنی خرید 1

مرحله اول درخواست خرید

 صدور پیش فاکتور 2

مرحله دوم پیش فاکتور

 نحوه تسویه حساب 3

مرحله سوم نحوه تسویه حساب

ارسال و تحویل بار 4

مرحله چهارم ارسال و تحویل بار

 تسویه نهایی 5

مرحله پنجم تسویه نهایی

پیشنهادات ویژه آکام
از پیشنهادات ویژه که در کارخانه تولید شده است دیدن کنید 

مقالات ما

مقالات و توضیحات در مورد محصولات آکام آهن